Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie  - Modernizacja kszta?cenia zawodowego w Ma?opolsce

 

POBIERZ

Aneks nr 1 do regulaminu - Pobierz

Aneks nr 2 do regulaminu - Pobierz

Konkurs plastyczny "Odblaskowa szko?a"zako?czony!!!!!!!!!!

Dzieci bardzo zaanga?owa?y si? w temat, który ci?gle omawiamy - bezpiecze?stwa na drodze. Namalowa?y du?o, naprawd? pi?knych prac, w których przedstawia?y swoje wra?enia. Komisja w sk?adzie: Urszula Skowron, Beata Wodzisz - Lebda, Anna Wojnicka - S?pek postanowi?y nagrodzi? prace wg nast?puj?cych miejsc: I miejsce - Piotr Kawa, Miros?aw Mytnik II miejsce - Kilian Wiktoria III miejsce - Micha?ek Kamil, Kras Jakub Wyró?nienia: Borek Patrycja, Mastalerz Katarzyna, Wójcik Anna, Gawlik Jakub, Gurgul Patryk, Pajor Rafa? Pranica Filip Prace zosta?y pi?knie wyeksponowane, a Pani Dyrektor ufundowa?a dla wszystkich uczestników pi?kne nagrody.
20121009_1633127221_img_0120


XXXIII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
          W dniach 28-30 V 2010r odby? si? XXXIII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny w Warszawie. Pod opiek? Ma?gorzaty Jaje i Edyty Witek-Gawenda.
Uczennice Ma?gorzata Kocur, Paulina Szwed i Anna Ryczek bra?y udzia?.
Podczas pobytu w Warszawie uczniowie:
- pisali prace konkursowe :
Ma?gorzata Kocur zaj??a II miejsce ,
Paulina Szwed VIII miejsce
Anna Ryczek XI miejsce
GRATULUJEMY!
- zwiedzali: Stare Miasto, bibliotek? Uniwersyteck?, grali w kr?gle
 
Kl. III Zasadniczej Szko?y Zawodowej - technolog
wychowawca: mgr Krzysztof Galas
 
Kurs prawa jazdy

Bezpieczne poruszanie si? po drogach - apel

Dnia 09-10-2012 odby? si? apel, na którym uczniowie Szko?y podstawowej przeprowadzili instrukta?, na temat bezpiecznego poruszania si? po drogach i ulicach. Ucze? klasy IV Patryk Gurgul Przypomnia? zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulic? oraz zademonstrowa?, w jaki sposób oznaczy? swój plecak i ubranie elementami odblaskowymi, aby by? widocznym w coraz szybciej zapadaj?cych ciemno?ciach. Dzieci paradowa?y wystrojone w kamizelki odblaskowe i stara?y si? przekona? m?odzie? naszej szko?y, ?e chodzenie w takich kamizelkach jest nie tylko bezpieczne, ale równie? ?adne i modne!

20121009_1843323618_img_0091<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>